3/12/13

Γλωσσολογικά άρθρα

Σε αυτή την ανάρτηση περιέχονται σύνδεσμοι προς ορισμένα επιστημονικά άρθρα μου, τα οποία έχουν δημοσιευτεί τα προηγούμενα χρόνια είτε σε περιοδικά γλωσσολογίας είτε σε πρακτικά συνεδρίων και είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Κατά καιρούς αρκετοί αναγνώστες αναζητούν πληροφορίες για ζητήματα γλωσσικής μεταβολής, ορθογραφίας, ετυμολογίας και γνωσιακής γλωσσολογίας· οπότε ίσως βρουν χρήσιμα κάποια από τα συμπεράσματα που καταγράφονται στα άρθρα. Επιπλέον, η τακτική που ακολουθείται πλέον από αρκετά επιστημονικά περιοδικά και από οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων είναι να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μέρος των περιεχομένων και των πρακτικών τους, διευκολύνοντας έτσι την ενημέρωση και την κατάρτιση του κοινού. Στην ανάρτηση αυτήν θα προστίθενται κατά καιρούς σύνδεσμοι και προς άλλα άρθρα μου, εφόσον έχουν εν τω μεταξύ καταστεί προσβάσιμα στο διαδίκτυο.
 
1) «Το επίρρημα τάχα. Μεταβολές σημασίας και ο ρόλος τής γραμματικοποίησης» (Γλωσσολογία / Glossologia 16, 2004-2005, σελ. 51-64)

2) «Ιεράρχηση κριτηρίων στην ετυμολογική έρευνα» (Γλωσσολογία / Glossologia 19, 2011, σελ. 45-55)

3) «Όψεις τού μεσοπαθητικού παρατατικού» (Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30, 2010, σελ. 422-435· σε συνεργασία με τη Γ. Κατσούδα)

4) «Ο ρόλος τής λαϊκής ετυμολογίας στη διδασκαλία τής ορθογραφίας» (Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31, 2011, σελ. 351-356· σε συνεργασία με τη Γ. Κατσούδα)

5) «Αλλαγές σημασίας στο εικονόσχημα του άξονα. Το παράδειγμα του ρήματος τρέπω» (Proceedings of the 8th ICGL, 2007, σελ. 1057-1062)

6) «Η αόριστη αντωνυμία κάποιος. Ο σχηματισμός και η λειτουργία της στη Μεσαιωνική Ελληνική» (Proceedings of the 10th ICGL, 2011, σελ. 983-989)

Δεν υπάρχουν σχόλια: