24/12/09

Ημερίδα τής Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας: 27 Ιανουαρίου 2010

Η άλλη όψη τού ονόματος είναι η ταυτότητα. Η παρουσία τού κυριωνυμίου νοηματοδοτεί την πορεία του και εγγράφεται στη γλωσσική μνήμη, ακόμη και όταν τα περιστατικά που συνδέονται με αυτό έχουν λησμονηθεί. Το ονοματολογικό υλικό ισοδυναμεί, επομένως, με την αφήγηση μιας γλωσσολογικής ιστορίας από ποικίλους μάρτυρες σε διαφορετικό χρόνο.

Τέτοιες συναρπαστικές ιστορίες θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα για τα 30 χρόνια τής Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2010 στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, ιδρυμένη το 1980, εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό ΟΝΟΜΑΤΑ – Revue Onomastique (έχουν μέχρι τώρα εκδοθεί 19 τόμοι), όπου έχει συγκεντρωθεί άφθονο, επιστημονικά ταξινομημένο ονοματολογικό υλικό.

Για την οργάνωση της ημερίδας εργάζεται επιμελώς και με αφοσίωση η εκλεκτή φίλη και παλιά μου συμφοιτήτρια Χρυσούλα Καραντζή-Ανδρειωμένου, ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων τής Ακαδημίας Αθηνών. Στις προσπάθειές της χρωστούμε την παρουσία επιστημονικών συμβολών που θα προσφέρουν στο ακροατήριο (όχι μόνο σε όσους είμαστε μέλη τής Εταιρείας) εξαιρετική τροφή για σκέψη.

Στην ημερίδα συμμετέχω με την ανακοίνωσή μου Δυσετυμολόγητες λέξεις προερχόμενες από κύρια ονόματα, στην οποία αναφέρομαι σε όρους με αβέβαιη ετυμολογική προέλευση, που όμως φαίνεται ότι έχουν την αφετηρία τους σε κύρια ονόματα. Ειδικότερα, ασχολήθηκα με τις λέξεις τρελοκαμπέρω, τεφαρίκι, σεφταλιά και διάνος.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας έχει αρχίσει να λειτουργεί και το πλήρες πρόγραμμα είναι ανηρτημένο εκεί. Εντούτοις, θα αναφέρω εδώ ορισμένες από τις ομιλίες που κρίνω ενδιαφέρουσες για το κοινό, ελπίζοντας να κινήσω το ενδιαφέρον των αγαπητών αναγνωστών.Από τις συνεδρίες Α΄ & Β΄: 09.00-11.30 (πρωί)

Μιχαήλ Σακελλαρίου (Ακαδημαϊκός): «Μυθολογικοί ήρωες και εθνικά ονόματα»
Νικόλαος Κοντοσόπουλος (Τέως διευθυντής τού Ιστορικού Λεξικού): «Οι καταλήξεις των εθνικών ονομάτων»
Χαράλαμπος Συμεωνίδης (Ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας τού Α.Π.Θ.): «Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων»
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (Διευθύντρια Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών) «Έβγαλε όνομα»
Κωνσταντίνος Μηνάς (Ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αιγαίου) «Τα σύνθετα νεοελληνικά επώνυμα»


Από την Γ΄ συνεδρία: 11.35-12.20 (μεσημέρι)

Άγγελος Αφρουδάκης (Ερευνητής τού Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών): «Το αρχείο τοπωνυμίων και κυρίων ονομάτων τής Ακαδημίας Αθηνών»
Άλκηστις Ζαχαριάδη-Χιδίρογλου (Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Α.Π.Θ.) «Πολιτισμική πολυσημία μέσα από τις ονομασίες»


Από την Δ΄ συνεδρία: 12.40-13.30 (μεσημέρι)

Ανδρομάχη Οικονόμου (Ερευνήτρια Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών): «Το όνομα του τόπου, ο τόπος τού ονόματος: Προσεγγίσεις στην ονοματολογία τού ελληνικού χώρου»
Θεόδωρος Μωυσιάδης (Δρ Γλωσσολογίας, Κέντρο Λεξικολογίας): «Δυσετυμολόγητες λέξεις προερχόμενες από κύρια ονόματα»


Από την Ε΄ συνεδρία: 13.15-14.25 (μεσημέρι)


Γεωργία Κατσούδα (Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών): «Μορφολογικά ζητήματα του νεοελληνικού κύριου ονόματος»
Χρυσούλα Καραντζή-Ανδρειωμένου (Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών): «Λογοτεχνική ονοματολογία: ονόματα λογοτεχνικών ηρώων»


Από τις συνεδρίες Στ΄ & Ζ΄: 17.00-19.00 (απόγευμα)

Θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις με ονοματολογικό υλικό τοπικού χαρακτήρα (π.χ. Δυτική Κρήτη, Σύμη, Κεφαλλονιά, Πίνδος κ.ά.).